Bếp công nghiệp 9.8rate10 theonegroup.vn1000Thiết bị bếp khách sạn

Lắp đặt hệ thống bếp inox và thang tải hàng cho nhà hàng

Lắp đặt hệ thống bếp inox và thang tải hàng cho nhà hàng TheOneJSC thi công, lắp đặt hệ thống bếp inox và thang tải hàng cho nhà hàng 15-17 Phạm Đình Hổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội


1. Hệ thống bếp inox

Hệ thống thông gió cho nhà bếp
Hệ thống thông gió cho khu bếp

hệ thống bàn - giá - chậu inox

Bàn - giá- chậu inox công nghiệp
Hệ thống bàn - giá- chậu inox

Lắp đặt hệ thống bếp inox
Lắp đặt hệ thống bếp

Hệ thống bàn inox
Hệ thống bàn inox có giá dưới và giá trên 2 tầng

2. Hệ thống thang tải hàng, tải thực phẩm

Cabin thang tải hàng

Cabin thang tải hàng 1
Cabin của thang tải hàng

Dẫn hướng thang tải hàng
Dẫn hướng thang tải hàng

Hố thang tải hàng

Hố thang tải hàng 1
Hố thang tải hàng

Khung hố thang tải thực phẩm

Gia công khung hố thang tải thực phẩm
Gia công khung hố thang tải thực phẩm

Tủ điện điều khiển thang tải thực phẩm
Tủ điện điều khiển thang tải thực phẩm